Hopp til hovedinnhold

Mange på besøk på open skule

Mange besøkande tok turen innom Leite og Rubbestadneset då det blei arrangert open skule i går.

Dei som tok turen innom Bømlo vgs i går, anten på Leite eller Rubbestadneset, fekk moglegheita til å bli kjente med dei ulike fagtilboda skulen tilbyr, og dei fekk treffa elevar og lærarar. I tillegg var representantar frå næringslivet og kommunen på plass.

IMG_1120.jpg
IMG_1116.jpg

Før gjestane kom på besøk, fekk elevar og tilsette pizza av skulen. Det smakte godt på det som blei ein lang dag.

IMG_1118.jpg
IMG_1119.jpg
1eab0a39-fa52-4773-b01c-86b33f755941.jpg
21d55b1c-b5c2-49ed-aa9a-aef17b448777.jpg
698cf9d2-034d-4305-8593-78a328836980.jpg
1c3ae5a6-6508-44a4-ac0c-c4337c2e7b3d.jpg

Dei ulike fagområda på Leite hadde laga til eigne rom der der det var mogleg å få nyttig informasjon om faga skulen tilbyr. Her er me på realfagsrommet til studiespesialisering.

ebe40994-a9ca-49dd-8ec1-c7d031cbfb79.jpg
859e5a1e-f2c7-4f15-8864-047b07474e79.jpg
3fefe096-2f4b-4bc5-a8eb-fd0c6068bfc5.jpg

På språk- og samfunnsfagrommet var det mogleg å snakka med elevar som har faga engelsk, tysk, spansk, psykologi, sosiologi og sosialkunnskap.

IMG_1122.jpg

Breiddeidrettgjengen fekk mange besøk av ungdomsskuleelevar som kunne tenka seg å begynna på studiespesialisering med breiddeidrett som programfag.

826fb425-a831-41f5-92cb-adc6353ebf32.jpg

På helse- og oppvekstfagrommet fekk gjestar demonstrert noko av det elevane her jobbar med.

IMG_1127.jpg
IMG_1123-2.jpg
IMG_1126.jpg
IMG_1131-2.jpg
IMG_1128.jpg

Representantar frå næringslivet og kommunen var på plass.

IMG_1121.jpg

Løp for livet fekk assistanse av elevar i vg1 studiespesialisering til å sitta i kiosken. Takk til dei elevane (og føresette) som hadde bakt kake! Alle inntekter går til Kreftforeiningen.

IMG_1124.jpg

I tillegg til å få seg noko godt i kiosken, kunne ein kjøpa heimestrikka sokkar og andre klede til inntekt for Toro Babies Home i Uganda.

per1.jpg
per2.jpg
IMG_6882-2.jpg

Òg på Rubbestadneset var det godt besøkt på open skule. Mange tok turen innom for å finna ut meir om elektro og datateknologi, naturbruk og teknologi- og industrifag.

IMG_4281-2.jpg
IMG_4284-2.jpg
IMG_4285-2.jpg
IMG_4286-2.jpg
IMG_4289-2.jpg
IMG_4290.jpg
IMG_4294-2.jpg
IMG_4295.jpg
IMG_3633.jpg


Foto: Tommy Kvarsvik, Eline Lindøe Nitter, Per Titlestad og Susanne Løkling