Kollasj med elevar i ulike aktivitetar

Velkomen til Bømlo vidaregåande skule!

Bømlo vgs er ein moderne og framtidsretta skule med eit variert fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram, samt undervisning i kombiklasse og i tilrettelagte grupper. Bømlo vgs er skulen som set trivsel og læring i høgsetet. Slagordet vårt er: Trivsel og læring hand i hand!
Logo Bømlo vidaregåande skule

Bli kjent med oss!

Sjå den nye filmen vår og finn ut kva studieretningar me tilbyr, og kva ein kan bli ved å gå vidaregåande skule på Bømlo!

Søk om utstyrsstipend no

Alle elevar i vidaregåande skule kan få utstyrsstipend, men du må søka. Du skal ikkje betala tilbake stipendet. Du kan få inntil 4603,- for eit heilt år.

Aktuelle saker

01.10.2022

Hausttur til Olalia fjellstove

2STa har vore på ein fantastisk overnattingstur til Olalia fjellstove i Vindafjord i nydeleg haustvêr!

22.09.2022

På rypejakt

Naturbruk har vore på rypejakt på Reinsnos i Ullensvang.

20.09.2022

Velkomen til foreldremøte

Det vert foreldremøte for vg1 og vg2 klassene på lokasjon Rubbestadneset tysdag 27.9. og på lokasjon Leite måndag 3.10.