Hopp til hovedinnhold
Kollasj med elevar i ulike aktivitetar. To gutar med styringspanel, ei jente som luktar på rosa væske, glade elevar som smilar, og jente som jobbar med apparat.

Velkomen til Bømlo vidaregåande skule!

Bømlo vgs er ein moderne og framtidsretta skule med eit variert fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram, samt undervisning i tilrettelagte grupper. Bømlo vgs er skulen som set trivsel og læring i høgsetet. Slagordet vårt er: Trivsel og læring hand i hand!

VIP makkerskap

Ved skulen vår nyttar vi VIP makkerskap som er eit tiltak for å skapa eit godt læringsmiljø og ein trygg og føreseieleg skulestart.

Aktuelle saker

25.09.2023

Ein maritim skuledag

Torsdag vart det ein uvanleg skuledag for mange av elevane på Bømlo vgs. Dei fekk vera med på å feira 150 årsjubileum for den norske MTB-greina i marinen. Elevane fekk god omvising på ulike fartøy nede på kaien i Rubbestadneset. I tillegg fekk dei hø...

KNM Steil ved kaien på Rubbestadneset
22.09.2023

Fotballfagdag i solskinnet

Spania slo England i finalen på fotballfagdagen i dag.

Elevar speler fotball på kunstgrasbanen.
25.08.2023

Frisk debatt, men Bjarte og Mats hadde full kontroll

Det blei to friske skuledebattar då ungdomspolitikarar diskuterte alt frå skulepolitikk til klima, først i Rubbhallen og så på Leite. Debattleiarane Bjarte og Mats hadde likevel full kontroll.

Politikarar diskuterer i Rubbhallen. Elevane høyrer på.