Hopp til hovedinnhold
Kollasj med elevar i ulike aktivitetar. To gutar med styringspanel, ei jente som luktar på rosa væske, glade elevar som smilar, og jente som jobbar med apparat.

Velkomen til Bømlo vidaregåande skule!

Bømlo vgs er ein moderne og framtidsretta skule med eit variert fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram, samt undervisning i tilrettelagte grupper. Bømlo vgs er skulen som set trivsel og læring i høgsetet. Slagordet vårt er: Trivsel og læring hand i hand!

Elevundersøkinga 2023

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking der elevar får seia si meining om læring og trivsel i skulen. Det er obligatorisk å gjennomføra Elevundersøkinga for 7. steg, 10. steg og vg1 i haustsemesteret. Tidspunkt for undersøkinga: 29.11. – 6.12.

Aktuelle saker

26.10.2023

Inspirasjon til TORO-dagen!

Torsdag var det ei felles informasjonsøkt for alle på skulen, der TORO Babies Home i Uganda sitt arbeid vart presentert. Dette er ein opptakt og ei førebuing til TORO-dagen den 2. november, og denne dagen skal alle elevane arbeida til støtte for barn...

Presentasjon av barneheimen ved dei to gutane som fekk vera på besøk i juni.
25.09.2023

Ein maritim skuledag

Torsdag vart det ein uvanleg skuledag for mange av elevane på Bømlo vgs. Dei fekk vera med på å feira 150 årsjubileum for den norske MTB-greina i marinen. Elevane fekk god omvising på ulike fartøy nede på kaien i Rubbestadneset. I tillegg fekk dei hø...

KNM Steil ved kaien på Rubbestadneset
22.09.2023

Fotballfagdag i solskinnet

Spania slo England i finalen på fotballfagdagen i dag.

Elevar speler fotball på kunstgrasbanen.