Hopp til hovedinnhold
Kollasj med elevar i ulike aktivitetar. To gutar med styringspanel, ei jente som luktar på rosa væske, glade elevar som smilar, og jente som jobbar med apparat.

Velkomen til Bømlo vidaregåande skule!

Bømlo vgs er ein moderne og framtidsretta skule med eit variert fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram, samt undervisning i kombiklasse og i tilrettelagte grupper. Bømlo vgs er skulen som set trivsel og læring i høgsetet. Slagordet vårt er: Trivsel og læring hand i hand!
Logo Bømlo vidaregåande skule. Bakgrunnen av bokstavane viser Bømlo-natur.

Bli kjent med oss!

Sjå den nye filmen vår og finn ut kva studieretningar me tilbyr, og kva ein kan bli ved å gå vidaregåande skule på Bømlo!

Klage på karakterar

Her finn du informasjon om korleis ein kan klaga på standpunkt- og eksamenskarakterar:

Aktuelle saker

06.05.2023

Tyskelevar til Berlin

Tyskelevane på vg2 studiespesialisering var 16. til 20. april i Berlin på ein vellukka studietur.

Tyskelevane står framfor restar av Berlinmuren som det er mala kunst på.
12.04.2023

Løp for livet

Elevar og lærarar løp for livet for å samla inn pengar til kreftsaka då russen arrangerte eit prikkfritt arrangement i dag.

Elevar spring opp ein bakke med stafettpinne i handa
21.02.2023

Morsmålsdagen 2023

Tysdag denne veka inviterte kombiklassen ved Bømlo vgs elevar frå innføringsklassen på Bremnes ungdomsskule for å feira morsmålsdagen. Den internasjonale morsmålsdagen vert markert årleg den 21. februar over heile verda. Målet er å fremja språkleg og...

Elevane samla i fellesarealet