Hopp til hovedinnhold
Kollasj med elevar i ulike aktivitetar. To gutar med styringspanel, ei jente som luktar på rosa væske, glade elevar som smilar, og jente som jobbar med apparat.

Velkomen til Bømlo vidaregåande skule!

Bømlo vgs er ein moderne og framtidsretta skule med eit variert fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram, samt undervisning i tilrettelagte grupper. Bømlo vgs er skulen som set trivsel og læring i høgsetet. Slagordet vårt er: Trivsel og læring hand i hand!
bomlo-vgs-brosjyre-forside.jpg

Ny brosjyre

Sjå den nye, flotte brosjyra vår som viser kva studietilbod me har på skulen og elles litt av det som skjer på skulen!

Namnekonkurranse!

Teknologisenteret i Rubbestadneset skal namngjevast! Har du eit godt forslag? Send det inn til oss – vinnarforslaget vert premiert!

Aktuelle saker

13.04.2024

Løp for livet

Løp for livet fyller i år 35 år, og russen arrangerte eit prikkfritt arrangement denne veka då elevar og lærarar frå Bømlo vgs og alle ungdomsskulane på Bømlo gjennomførte det årlege skuleløpet til inntekt for Kreftforeininga.

16.02.2024

Mange på besøk på open skule

Mange besøkande tok turen innom Leite og Rubbestadneset då det blei arrangert open skule i går.

09.02.2024

Open skule torsdag 15. februar

Velkommen til open skule på Bømlo vgs, både på Leite og Rubbestadneset, torsdag 15. februar kl. 16-19.

Utsida av skulebygningane på Leite og Rubbestadneset