Hopp til hovedinnhold
Kollasj med elevar i ulike aktivitetar. To gutar med styringspanel, ei jente som luktar på rosa væske, glade elevar som smilar, og jente som jobbar med apparat.

Velkomen til Bømlo vidaregåande skule!

Bømlo vgs er ein moderne og framtidsretta skule med eit variert fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram, samt undervisning i tilrettelagte grupper. Bømlo vgs er skulen som set trivsel og læring i høgsetet. Slagordet vårt er: Trivsel og læring hand i hand!
bomlo-vgs-brosjyre-forside.jpg

Ny brosjyre

Sjå den nye, flotte brosjyra vår som viser kva studietilbod me har på skulen og elles litt av det som skjer på skulen!

Første skuledag til hausten

Første skuledag for elevane i skuleåret 2024/25 er torsdag 15. august. Fram til det: God sommarferie!

Aktuelle saker

20.06.2024

God sommarferie!

Heile skulen samla seg i Fuglaberget på Leite for å ønska kvarandre god sommarferie!

20.06.2024

Flott avslutningsfest for avgangselevane

Avgangselevane fekk ei flott avslutning på 13 års skulegang då dei samla seg på HiSio i går kveld.

13.04.2024

Løp for livet

Løp for livet fyller i år 35 år, og russen arrangerte eit prikkfritt arrangement denne veka då elevar og lærarar frå Bømlo vgs og alle ungdomsskulane på Bømlo gjennomførte det årlege skuleløpet til inntekt for Kreftforeininga.