Kollasj med elevar i ulike aktivitetar

Velkomen til Bømlo vidaregåande skule!

Bømlo vgs er ein moderne og framtidsretta skule med eit variert fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram, samt undervisning i kombiklasse og i tilrettelagte grupper. Bømlo vgs er skulen som set trivsel og læring i høgsetet. Slagordet vårt er: Trivsel og læring hand i hand!
Logo Bømlo vidaregåande skule

Bli kjent med oss!

Sjå den nye filmen vår og finn ut kva studieretningar me tilbyr, og kva ein kan bli ved å gå vidaregåande skule på Bømlo!

Undervisningsevaluering

Undervisningsevaluering for 2022/23 skal gjennomførast dei kommande vekene. Dette er eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande skulen i fylket. Klikk på lenka under for meir informasjon.

Aktuelle saker

25.01.2023

Utdanningsmessa 2023

Bømlo vidaregåande skule var sjølvsagt representert på Utdanningsmessa på Vikahaugane på Stord der alle som ville kunne komma innom for å snakka med oss om kva moglegheiter som finst dersom ein vel å gå vidaregåande skule på Bømlo.

17.01.2023

Produksjon av eigne krabbeteiner

Naturbruk er no i gang med produksjon av eigne krabbeteiner.

Elevar i verneutstyr med tau
20.12.2022

God jul!

Det blei ei flott juleavslutning for heile skulen i dag!