Kollasj med elevar i ulike aktivitetar

Velkomen til Bømlo vidaregåande skule!

Bømlo vgs er ein moderne og framtidsretta skule med eit variert fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram, samt undervisning i kombiklasse og i tilrettelagte grupper. Bømlo vgs er skulen som set trivsel og læring i høgsetet. Slagordet vårt er: Trivsel og læring hand i hand!
Logo Bømlo vidaregåande skule

Bli kjent med oss!

Sjå den nye filmen vår og finn ut kva studieretningar me tilbyr, og kva ein kan bli ved å gå vidaregåande skule på Bømlo!

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga for 2022 skal gjennomførast før 20. desember. Her får elevane moglegheit til å seia kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Klikk på lenka under for meir informasjon.

Aktuelle saker

20.10.2022

Lærerik trafikkdag

I dag vart det arrangert trafikkdag for Vg2- og Vg3-elevane ved Bømlo vidaregåande skule. Dagen starta med foredrag og informasjon i kinosalen på Bømlo kulturhus. Deretter fekk elevane demonstrert ein kollisjon i 80 km/t. Etterpå kunne ein vitja ulik...

07.10.2022

Toro og Rosa sløyfe

Elevar kledd i rosa fekk høyra om Toro-prosjektet.

01.10.2022

Hausttur til Olalia fjellstove

2STa har vore på ein fantastisk overnattingstur til Olalia fjellstove i Vindafjord i nydeleg haustvêr!