Tilsette ved skulen

Leiing og administrasjon

Rebecca Hildebrandt-Paulin

konst. rektor

Rune Gåsland

konst. ass. rektor og avdelingsleiar naturbruk, helse- og oppvekstfag og tilrettelagt opplæring

Morten Helland

avdelingsleiar studiespesialisering

John Ivar Alvsvåg

avdelingsleiar elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag

Linda Aga Legøy

rådgjevar, Leite

Andreas Tislavoll

rådgjevar, Rubbestadnes

Inger Anita Urang Rolfsnes

elevrettleiar

Marianne Sæverud Økland

førstekonsulent

Aida Ridic

konsulent

Søk etter tilsette

Tilsette ved skulen

  • {{ item.name }}

    {{ item.workTitle }}