Hopp til hovedinnhold

Frisk debatt, men Bjarte og Mats hadde full kontroll

Politikarar diskuterer i Rubbhallen. Elevane høyrer på.

Det blei to friske skuledebattar då ungdomspolitikarar diskuterte alt frå skulepolitikk til klima, først i Rubbhallen og så på Leite. Debattleiarane Bjarte og Mats hadde likevel full kontroll.

Kommunestyre- og fylkestingsvalet nærmar seg, samtidig som elevane skal stemma når det snart er skuleval. I samband med dette blei det arrangert skuledebatt og valtorg i to omgangar på Bømlo vgs i dag – først for elevane på Rubbestadneset og så for elevane på Leite.

IMG_9440.jpg

Det blei ein frisk debatt der representantar frå sju ungdomsparti stilte: Sosialistisk Ungdom, AUF, Senterungdommen, KRFU, Unge Venstre, Unge Høgre og FpU.

IMG_9439-2.jpg

Fullsatt sal i Rubbhallen der den første debatten fann stad.

IMG_9441-2.jpg

Engasjerte ungdomspolitikarar var ikkje redde for å ta i bruk mange slags verkemiddel. Her var det mykje for elevane å læra om debatteknikk og retorikk.

IMG_0156.jpg

Debatten blei leia av Mats Rissmann-Bredesen (2MARA) og Bjarte Notland Tjensvoll (2STA) som hadde full kontroll på det som skjedde.

IMG_0160.jpg

Etter lunsj blei dagens andre debatt arrangert, denne gong på Leite.

IMG_0159.jpg

Etter at kvart parti fekk innleia med ein opningsappell, dreidde debatten seg om temaa skulepolitikk, klima, samferdsel og psykisk helse.

IMG_0162.jpg

Etter avslutningsappellen, var det moglegheit for elevane å stilla spørsmål til partia i valtorget.

Takk for ein interessant debatt, og godt val!

Foto: Andreas Tislavoll og Tommy Kvarsvik