Kombinasjonsklasse

kombinasjonsklasse.jpg

Dette er eit tilbod for deg som er mellom 16 og 24 år, og som treng meir grunnskuleopplæring før ordinær vidaregåande opplæring. Du får opplæring i grunnskulepensum over eitt eller to år, der du avsluttar med grunnskuleeksamen.

Kvifor velja kombinasjonsklasse?

Minoritetsspråklege kan få opplæring på Bømlo vidaregåande skule i kombinasjonsklasse før oppstart i vanleg vidaregåande opplæring. Du kan få plass sjølv om du er over 24 år.

Dette er eit eittårig skuletilbod til minoritetsspråklege med kort butid i Noreg. Kurset passar for deg som treng å styrkja kompetansen i norsk og norske grunnskulefag før du tek til på vg1 i vanleg vidaregåande opplæring. 

Målet med kombinasjonsklassen er å gi minoritetsspråklege elevar større mogelegheiter til å gjennomføra ordinær vidaregåande opplæring.

Kurset strekkjer seg over eitt skuleår med 30 skuletimar undervisning per veke. Me bruker mest tid på norskopplæring og andre fellesfag. I tillegg får du læra om utdanningssystemet og ulike yrkesval.

Kombinasjonsklasse er eit samarbeid med Bømlo vaksenopplæring.

Kombinasjonsklasse

Du skal ha undervisning i desse faga:

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • samfunnsfag
  • naturfag
  • kroppsøving
  • utdanningsval
kombi2.jpg

Vegen vidare

Etter å ha fullført eittårig kombinasjonsklasse, er du betre førebudd på kva som er forventa i vidaregåande skule, som du kan søka deg inn på etterpå.