Velkomen til foreldremøte

historie3.jpg

Det vert foreldremøte for vg1 og vg2 klassene på lokasjon Rubbestadneset tysdag 27.9. og på lokasjon Leite måndag 3.10.

Tidspunkt: 1730 -1900

Kontaktlærarar, språklærarar på vg2, elevtenesta, avdelingsleiarar og rektor deltek.

Oppmøte for foreldremøtet på lokasjon Rubbestadneset er i Rubbhallen. Der vert det felles informasjon. Deretter går ein til klasseromma med kontaktlærar.

Invitasjon for lokasjon Rubbestadneset

Invitasjon for lokasjon Leite